נפתחה אפשרות להגשת מענקי חרבות ברזל

נפתחה אפשרות להגשת מענקי חרבות ברזל.

את המענקים יש להגיש באזור האישי, תחת סעיף “מענקי פעולות איבה” (אזהרה: הפורמט אינו ידידותי למשתמש).

טרם ההגשה יש לבחון קיומם של שני תנאים מקדימים:

1. דווח דוח מע”מ לחודש אוקטובר 2023 (או ספטמבר אוקטובר 2023 למדווחים דו-חודשי).

2. חלה ירידה בשיעור של לפחות 25% במחזור ההכנסות של אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022 (למגישי דוח דו-חודשי – 12.5%).

רק משהתקיימו שני התנאים הנ”ל, ניתן להסתייע בקבלת הנתונים הרלוונטיים מהנהלת החשבונות או ממני לצורך מילוי הבקשה.

בכל שאלה או הבהרה הנני עומד לרשותכם.

רו”ח האיגוד, גל גרין

להגשת התביעה הקישו כאן

קרן גדיש
Author: קרן גדיש