מתוך פאנל בנושא המשבר בענף הרכב שנערך בכנס הביטוח הכללי של עדיף

יהודה יגן, יו”ר ענף רכב באיגוד השמאים, בפאנל בנושא המשבר בענף הרכב נערך בכנס הביטוח הכללי של עדיף: “אנחנו נמצאים בחוזים מול חברות הביטוח. מי שניתן לכופף אותו הן מכופפות אותו לשים חלק חלופי כזה או אחר ולא לשים שומה נגדית. כך במחירי החלפים, מביאים חלקים למוסך חלקם או לא חלקם, הם לא יכולים להביא את החלקים למוסך. צריך להוציא שומה נגדית וללכת לשמאי מכריע. אבל הם לא עושים את זה. “אז בוא נעמיד את הדברים על דיוקם – אין אכיפה. הכל בגדר המלצה. תופסים איזה מסכן שרוצה להתפרנס, מוסכניק או שמאי או סוכן וסוחטים אותו”.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש