משה ברקת העביר דו”ח ביקורת חמור כלפי בכירים באיילון

רשות שוק ההון העבירה לחברת הביטוח טיוטת דו”ח ביקורת שעוסק בכשלים בהתנהלות החברה בנוגע לאובדנים וגניבות כלי רכב. ראש הרשות משה ברקת דורש מדירקטוריון איילון להסיק מסקנות אישיות ביחס לנושאי משרה בכירים וכלפי החברה.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש