מצגות מכנס ענף חקלאות בפקולטה לחקלאות – אוקטובר 2021

מרק פרל, מנהל תחום  אגרו-מטאורולוגיה האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות :

מעבר להשקייה בעזרת התאדות מחושבת

 

אגרונום רוברטו נתן, מדריך שירות שדה בשה”מ:

האמצעים העומדים לרשות החקלאי לבקרת ההשקיה

 

ישראל טאובר, חברת תמה:

טכנולוגיות חישה מרחוק לשמאות חקלאית.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש