מענק הוצאות קבועות בגין חודשים מאי – יוני 2020 יצא לדרך

מענק בגין הוצאות קבועות, מיועד לעסקים (עצמאים וחברות) אשר *מחזור עסקאותיהם בשנת 2019 הינו 300,000 ש”ח – 20,000,000 ש”ח והירידה בהיקף הכנסותיהם בין 5-6/2020 לעומת 5-6/2019 הינה בשיעור של לכל הפחות 40%.

במידה והעסק עומד בתנאי בסיסי זה יש להכין מראש בעזרת רו”ח שלכם את הנתונים הבאים:

– מספר העסק במע”מ ומ”ה.
– מספר תיק הניכויים (למי שמעסיק עובדים).
– מחזור הכנסות שנתי בשנת 2019.
– מחזור עסקאות בחודשים 5-6/2019.
– מחזור עסקאות בחודשים 5-6/2020.
הכנסות הוניות בתקופות 5-6/2019, 5-6/2020 ובשנת 2019.
– סך ההוצאות בשנת 2019.
– חיסכון בעלויות שכר בגין הוצאת עובדים לחל”ת או פיטורין.
– פרטי חשבון בנק של העסק.

למילוי הגשת הבקשה יש להיכנס לאתר רשות המסים לאזור האישי ולפעול על פי ההנחיות (בחירה במענק הוצאות קבועות ואז במשבצת מאי יוני 2020).

תודה רבה לרו”ח האיגוד – גל גרין, על המידע.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש