מידע בנושא רגולציית הכטב”מ בישראל

חקיקה חדשה:

 בקישור זה ניתן למצוא את קבצי התקנות החדשות. הן כתובות בשפה פשוטה ומצורפים אליהם דברי הסבר.

 הסבר לרישוי חברה:

 רגולציה נוכחית:

להלן ריכוז קישורים למסמכים הנדרשים לתהליכי הרישוי השונים.–

  1. היתר מטיס כטב”ם בקשר עין

לאחר מילוי הטפסים שליחתם לכתובת דוא”ל Agrot_Mivhan_Teorya@mot.gov.il (חתומים כנדרש) , צור קשר עם יפה איסוביץ 039774504 בנושא המבחנים והמשך הפעולות הנדרשות. 

  1. רישיון הפעלה אווירי

א. מצורף קישור לטופס בקשה ראשונית לרישוי הפעלה אווירי – לשלוח אלי את הטופס חתום ומלא כנדרש – פעולה ראשונה לתחילת תהליך הרישוי

ב. יש להגיש ספר עזר מבצעי – מצ”ב עלון מידע לכתיבת ספר זה. 

  1. רישום כלי הטיס וקבלת תעודת כושר טיסה

א רישום כלי הטיס – מצ”ב הטופס – נא לפנות לאחר מילוי לליאורה יוסף josefl@mot.gov.il 039774570

ב. תעודת כושר טיסה –

במידה ומדובר במוצר מדף (ראה מסמך מצורף) – יש לבקש פטור מתעודת כושר הטיסה על פי הכתוב במסמך. במקרה כזה אינך צריך ספר אחזקה או ספר טיסה.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש