מה צריך לדעת על הוצאת עובד לחל”ת

הוצאתם עובדים לחל״ת?
יש לדווח לביטוח לאומי שעבודתם הופסקה.
עובד שהוצא לחל”ת זכאי לדמי אבטלה רק אם תקופת החל”ת מונה 14 ימים לפחות.
חשוב שתמלאו את הפרטים כנדרש וכך זכאותם של עובדיכם לדמי אבטלה לא תיפגע
בעקבות דיווח שגוי.

דיווח על עובד שיצא לחל”ת בפעם הראשונה:
על המעסיק להעביר לביטוח לאומי באופן מקוון את הפרטים הבאים:
1. פירוט שכר (טופס 100) הכולל תאריך תחילת עבודה אצל המעסיק.
2. ״קובץ הפסקת עבודה” הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה.

דיווח על עובד שיצא לחל”ת חוזר:

על המעסיק להעביר לביטוח הלאומי “קובץ הפסקת עבודה” הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה שהינו יום העבודה האחרון.
אין צורך, במקרה זה, בטופס 100.
את תאריך תחילת העבודה יש להשאיר ריק – אין צורך בדיווחו.

שנה טובה,
רו”ח גל גרין.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש