מבוטח שיתקן את רכבו במוסך פרטי ויפוצה בהתאם לתנאי מוסך הסדר, ישלם השתתפות עצמית כמו במוסך הסדר

כך בטיוטת הוראות שפרסמה רשות שוק ההון, שגם מציעה לבטל את הגדרת “אובדן גמור להלכה” במקרים של נזק לרכב הנמוך מ-60% | החברות לא יוכלו לקזז מהתשלום המגיע למבוטח מעבר לתקרת הפחתה שתאושר מול הרשות.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש