כך הורסים את התחרות בענף שמאות הרכב

הצרכנים ייאלצו להמתין חודשים ארוכים עד לקבלת פיצוי מחברת הביטוח רק משום שלא ביקשו “להגריל” שמאי.

לקריאת מאמרו המלא של עו”ד אורי גורביץ, יו”ר הועדה המקצועית הארצית באיגוד, הקישו כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש