יש סיכום: עד סוף השנה יבוטלו מוסכי ההסדר והשוק ייפתח לכל המוסכים; רשימות השמאים יורחבו משמעותית

בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת סוכם על גיבוש פתרון לתקופת הביניים עד לביטול מוסכי ההסדר, אולי באמצעות קיזוז בין ההשתתפות העצמית והורדת התשלום על חלפים למוסך שאינו בהסדר בשיעור של 20%.

אורי גורביץ, סגן יו”ר איגוד השמאים: “20% פחות במחירון כבר עכשיו; גם ככה הלקוח לא בוחר את השמאי – זה המוסך או סוכן הביטוח. צריך לאפשר לבעל רכב לבחור שמאי מרשימה או שמאי אקראי. בנוסף, צריך שחוות הדעת של השמאי תהיה סופית, כפי שהמפקח על הביטוח קבע”.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש