יישום נוהל 23

כידוע, משרד התחבורה ביקש להביא בפני כלל ציבור רוכשי רכב מידע על עברו של רכב בנוסף למידע המופיע כיום ברישיון הרכב. לנושא זה הוצא לשמאים חוזר 23 ולפיו –

רק רכב שתוקן ועבר בדיקת בטיחות על פי תקנה 309 ונגרם לו נזק מהותי בחלקים הנזכרים בהגדרת “נזק בטיחותי” כמופיע בתקנה, ידווח עליו לרשות הרישוי וירשם ברישיון הרכב “נזק בטיחותי תוקן ונבדק”.

הוועדה המקצועית הארצית של איגוד השמאים בשיתוף חברי ענף הרכב ושמאים נוספים (שאינם חברי האיגוד ו/או שמאי הבית) הכינה “כלי מדידה” מומלץ שבעזרתו יתאפשר לשמאי לקבוע מתי הנזק הבטיחותי הינו מהותי שבגינו יש לדווח לרשות הרישוי.

חשוב להדגיש כי כלי עבודה זה אינו מחייב איש ואינו בא להחליף את שיקול דעתו של השמאי ו/או המדווח האחר, אלא בא לשמש ככלי מקצועי אשר נבנה על ידי מיטב המומחים בתחום וכולל גם

הסבר מפורט בנוגע לזהות המדווח במקרים השונים, והמלצות להתנהגות השמאי.

בכנס שנערך לשמאי הרכב בנושא יישום נוהל 23, הועברה מצגת ע”י  עו”ד אורי גורביץ’, יו”ר הוועדה המקצועית הארצית אשר הוכנה על בסיס חוברת ההסבר לנוהל שהכינה הוועדה שכוללת בתוכה גם את כלי המדידה המדובר.

לצפייה במצגת הקישו כאן

קרן גדיש
Author: קרן גדיש