יהודה יגן, יו”ר ענף רכב באיגוד השמאים בריאיון על מקצוע שמאות הרכב

יהודה יגן, יו”ר ענף רכב באיגוד השמאים בריאיון ברדיו קול רמלה על מקצוע שמאות הרכב.

המראיין שואל את יהודה מדוע החליטה חברת הביטוח לא להכריז על רכבו טוטאל לוס אלא לתקן את הרכב ולמכור אותו

ואם ניתן לתקנו אז מדוע חברת הביטוח לא השמישה את הרכב עבורו? עבור המבוטח?

מוכר לכם?

הקשיבו לריאיון בהקשה על קישור זה.

 

קרן גדיש
Author: קרן גדיש