חקיקה חדשה של הכנסת: חובה להעניש חברת ביטוח סוררת

בימים אלה הוכנס לחוק חוזה הביטוח שינוי מהותי.
סמכותם של השופטים להטיל על חברות הביטוח ריבית עונשית הורחבה לכלל הביטוחים, מכל מין וסוג שהוא. גם לביטוחים מסחריים ולביטוחי אחריות. מעבר לכך, בביטוחים אישיים הוטלה על השופטים חובה להטיל ריבית עונשית בכל עת שהם מגלים כי חברת הביטוח עוררה מחלוקת שלא בתוך לב. 

לקריאת הכתבה המלאה, הקש כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש