חצי שנה אחרי פסילת מועמדותו: משה בן זקן מונה למנכ”ל משרד התחבורה

משה בן זקן מונה לתפקיד מנכ”ל משרד התחבורה, לאחר שמינויו אושר בוועדת המינויים של נציבות המדינה. בתחילת השנה הגישה שרת התחבורה מירי רגב את מועמדותו, אך זו נפסלה על ידי נציבות שירות המדינה והשרה מינתה אותו לתפקיד ממלא מקום המשנה למנכ”ל.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש