“חוזר השמאים”: כלל ביטוח צפויה להיקנס במיליוני שקלים

לכלל מיוחס אי-יישום הוראות הפיקוח על הביטוח של מנגנון שמאי מכריע ב”חוזר השמאים” . כלל: “איננו מקבלים עמדת הביקורת בנוגע למרבית הליקויים שנמצאו”

יו”ר ענף רכב באיגוד השמאים, יהודה יגן: “האיגוד מתריע מזה שנים כי ההסדר שקבעה המפקחת על הביטוח אינו מבוצע על-ידי חלק מן המבטחות, והן מתייחסות אליו כלא יותר מאשר המלצה. מתלונות שהתקבלו באיגוד ממבוטחים ושמאים, עולה כי מבוטחים רבים נפגעים כתוצאה ממקרים של התערבות בעבודת השמאי ומהתניית הנחה בהשתתפות עצמית בהתאם לזהות השמאי שנבחר. למעלה מכל אלה, במקום להעביר את המחלוקות בנוגע לחוות-דעת של שמאי-חוץ להכרעה מהירה של שמאי מכריע, כנדרש על-פי חוזר המפקחת, בוחרות חלק מהמבטחות להתעלם מחוות-הדעת ולגרור את לקוחותיהן לדיונים ארוכים בבית המשפט, שלא לצורך”.

לקריאת הכתבה המלאה, הקש כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש