ראשי » חוזרים ורגולציה » עמדת מתח ומשרד האוצר ביטול רשימות שמאים 27.6.16