חוזרים ורגולציה

שנת 2020

רענון הנחיות לשמאי הרכב

 

שנת 2019

פניית רשות שוק ההון למבטחות בעניין איסור העסקת שמאי חוץ לצרכי בקרה

 

שנת 2016

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

מסמך עקרונות של משרד התחבורה ורשות שוק ההון – ביטול מוסכי הסדר ורשימות שמאים

 

שנת 2015

הנחיות מקצועיות לשמאי הרכב

 

שנת 2014

הצעת חוק השמאי מיקי רוזנטל

הוראת נוהל 23 – חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישיון ברישיון של רכב שניזוק ועבר בדיקה עפ”י תקנה 309

 

שנת 2012

הודעת משרד התחבורה לרשות שוק ההון – שימוש בקוד דגם לצורך קביעת שווי רכב.

 

שנת 2008

דיווח אבדן גמור לכלי רכב ע”י שמאי רכב

 

שנת 2007

חוות דעת שמאי לכלי צמ”ה

 

תיקון – החלטות המועצה המייעצת

 

תעודת תקינות כלי רכב אחרי תקנה 309

 

שנת 2006

החלטות המועצה המייעצת לשמאי הרכב ואישור הרשות

 

שימוש בכריות אויר משומשות ברכב לאחר תאונה

 

שנת 2005

ביצוע שומות נזיקין לכלי רכב

 

תקנה 309 לרכב דו גלגלי

 

תקנה 309

 

שנת 2004

סירוב בעל הרכב לבצע בדיקה על פי תקנה 309

 

עיסוק מוסכים בשומות נזקים

 

רענון – החלטות המועצה המייעצת לשמאי רכב

 

זכאות חברת ביטוח לדרוש חשבוניות ממוסך מתקן בעבור רכישת חלפים לתיקון רכב

 

שימוש בכריות אויר משומשות ברכב לאחר תאונה

 

שנת 2003

אין להתקין חלק משומש ברכב שגילו עד שנתיים

 

שמאות רכב באמצעות מצלמות וידאו

 

שנת 2002

שמאות ביטוח ורכב צד ג’

 

שנת 2001

אבדן גמור

 

שנת 2000

תקנה 309

שנת 1999

עדכון תקנה 309

 

תיקון תקנה 266 לתקנות התעבורה

 

שנת 1998

איסור על שמאי להשפיע על מוסך לרכוש חלפים ממקור מסוים

 

שנת 1997

> כללי התנהגות לשמאי הרכב

 

עדכון כללי האתיקה לשמאי הרכב

 

שנת 1995

>שימוש בחלפים מקוריים לרכב שגילו עד שנתיים

 

שנת 1994

ביצוע שומה במוסך לא מורשה

 

שומה לרכב בתקופת אחריות

 

שנת 1991

>>חישוב נזק גולמי ללא מיסים לרכב מסחרי ורכב השכרה

 

שנת 1989

>הוראות שמאי למוסך לגבי רכישת חלקי חילוף

 

>חישוב נזק גולמי למונית

 

שנת 1986

>נזק גולמי מעל %55

 

>נזק גולמי לרכב הניתן לשיקום

 

שנת 1984

>אבדן גמור

 

>תיקון שומה

 

שנת 1983:

>קריטריונים לאימון מתמחים

 

>פרטים שיש להכניס בשומה 

 

>חישוב נזק גולמי ברכב חוזר