ראשי » חוזרים ורגולציה

חוזרים ורגולציה

שנה – 1983:

קריטריונים לאימון מתמחים

 

פרטים שיש להכניס בשומה 

 

חישוב נזק גולמי ברכב חוזר

 

שנה – 1984

אבדן גמור

 

תיקון שומה

 

שנה – 1986

 

נזק גולמי מעל %55

 

נזק גולמי לרכב הניתן לשיקום

 

שנה – 1989

 

הוראות שמאי למוסך לגבי רכישת חלקי חילוף

 

חישוב נזק גולמי למונית

 

שנה – 1991

 

חישוב נזק גולמי ללא מיסים לרכב מסחרי ורכב השכרה

 

שנה – 1994

 

ביצוע שומה במוסך לא מורשה

 

שומה לרכב בתקופת אחריות

 

שנה – 1995

 

שימוש בחלפים מקוריים לרכב שגילו עד שנתיים

 

שנה – 1997

 

 כללי התנהגות לשמאי הרכב

 

עדכון כללי האתיקה לשמאי הרכב

 

שנה – 1998

 

איסור על שמאי להשפיע על מוסך לרכוש חלפים ממקור מסוים

 

שנה – 1999

 

עדכון תקנה 309

 

תיקון תקנה 266 לתקנות התעבורה

 

שנה – 2000

 

תקנה 309

 

שנה – 2001

 

אבדן גמור

 

שנה – 2002

 

שמאות ביטוח ורכב צד ג'

 

שנה – 2003

 

אין להתקין חלק משומש ברכב שגילו עד שנתיים

 

שמאות רכב באמצעות מצלמות וידאו

 

שנה – 2004

 

סירוב בעל הרכב לבצע בדיקה על פי תקנה 309

 

עיסוק מוסכים בשומות נזקים

 

רענון – החלטות המועצה המייעצת לשמאי רכב

 

זכאות חברת ביטוח לדרוש חשבוניות ממוסך מתקן בעבור רכישת חלפים לתיקון רכב

שנה – 2005

 

ביצוע שומות נזיקין לכלי רכב

 

תקנה 309 לרכב דו גלגלי

 

תקנה 309

 

שנה – 2006

 

החלטות המועצה המייעצת לשמאי הרכב ואישור הרשות

 

שימוש בכריות אויר משומשות ברכב לאחר תאונה

 

שנה – 2007

 

חוות דעת שמאי לכלי צמ"ה

 

תיקון – החלטות המועצה המייעצת

 

תעודת תקינות כלי רכב אחרי תקנה 309

 

שנה – 2008

 

דיווח אבדן גמור לכלי רכב ע"י שמאי רכב

 

שנת 2014

 

הצעת חוק השמאי מיקי רוזנטל

הוראת נוהל 23 – חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישיון ברישיון של רכב שניזוק ועבר בדיקה עפ"י תקנה 309