ראשי » חוזרים ורגולציה

חוזרים ורגולציה

שנת 1983:

>קריטריונים לאימון מתמחים

 

>פרטים שיש להכניס בשומה 

 

>חישוב נזק גולמי ברכב חוזר

 

שנת 1984

>אבדן גמור

 

>תיקון שומה

 

שנת 1986

 

>נזק גולמי מעל %55

 

>נזק גולמי לרכב הניתן לשיקום

 

שנת 1989

 

>הוראות שמאי למוסך לגבי רכישת חלקי חילוף

 

>חישוב נזק גולמי למונית

 

שנת 1991

 

>>חישוב נזק גולמי ללא מיסים לרכב מסחרי ורכב השכרה

 

שנת 1994

 

ביצוע שומה במוסך לא מורשה

 

שומה לרכב בתקופת אחריות

 

שנת 1995

 

>שימוש בחלפים מקוריים לרכב שגילו עד שנתיים

 

שנת 1997

 

> כללי התנהגות לשמאי הרכב

 

עדכון כללי האתיקה לשמאי הרכב

 

שנת 1998

 

איסור על שמאי להשפיע על מוסך לרכוש חלפים ממקור מסוים

 

שנת 1999

 

עדכון תקנה 309

 

תיקון תקנה 266 לתקנות התעבורה

 

שנת 2000

 

תקנה 309

 

שנת 2001

 

אבדן גמור

 

שנת 2002

 

שמאות ביטוח ורכב צד ג'

 

שנת 2003

 

אין להתקין חלק משומש ברכב שגילו עד שנתיים

 

שמאות רכב באמצעות מצלמות וידאו

 

שנת 2004

 

סירוב בעל הרכב לבצע בדיקה על פי תקנה 309

 

עיסוק מוסכים בשומות נזקים

 

רענון – החלטות המועצה המייעצת לשמאי רכב

 

זכאות חברת ביטוח לדרוש חשבוניות ממוסך מתקן בעבור רכישת חלפים לתיקון רכב

שנת 2005

 

ביצוע שומות נזיקין לכלי רכב

 

תקנה 309 לרכב דו גלגלי

 

תקנה 309

 

שנת 2006

 

החלטות המועצה המייעצת לשמאי הרכב ואישור הרשות

 

שימוש בכריות אויר משומשות ברכב לאחר תאונה

 

שנת 2007

 

חוות דעת שמאי לכלי צמ"ה

 

תיקון – החלטות המועצה המייעצת

 

תעודת תקינות כלי רכב אחרי תקנה 309

 

שנת 2008

 

דיווח אבדן גמור לכלי רכב ע"י שמאי רכב

 

שנת 2014

 

הצעת חוק השמאי מיקי רוזנטל

הוראת נוהל 23 – חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישיון ברישיון של רכב שניזוק ועבר בדיקה עפ"י תקנה 309

 

שנת 2015

הנחיות מקצועיות לשמאי הרכב