חובת דיווח על העדר תסמינים בכניסה למקום העבודה

על פי הנחיית משרד הבריאות קיימת חובת דיווח על העדר תסמינים עם הגעת העובד למקום העבודה.

על פי סעיף 3 א’ “אחריות מעסיק” בתקנות לשעת חירום נגיף הקורונה  – “מעסיק במקום העבודה אחראי לכל אלה: טרם הגעת העובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה, העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום, המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור, ולעניין עובד שאינו מוגדר במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה כאמור יכול שתעשה בעל פה. המנהל, כהגדרתו בפקודת בריאות העם, ימלא טופס הצהרה המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות.”

להורדת טופס דיווח על היעדר תסמינים, הקישו כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש