חברת הביטוח כפרה בחבותה כלפי המוטב – מה החליט בית המשפט?

האם חברת ביטוח יכולה לכפור בחבותה כלפי המוטב, למרות שאין מחלוקת בינו לבין המבוטח בעניין נסיבות התאונה?
קרן גדיש
Author: קרן גדיש