חברות הביטוח מייקרות פרמיות – וחוגגות על הרווחים

הפרמיות התייקרו בכ-40% בשנה, אך שיעור הגניבות צמח ב-20% וברבעון האחרון של 2023 כבר החל להצטמצם – תשלומי הביטוח לא הצטמצמו, אבל רווחי החברות מזנקים.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש