זוג שרכבו נפגע בתאונה לא ידע לאיזו מחלוקת ייכנסו השופטים בשל הביטוח

שמאי בהסדר מטעם כלל קבע כי רכב של זוג מבוטחים נפגע בשלדתו, והשניים העבירו את הבעלות לביטוח כדי לקבל את התשלום על מלוא השווי שלו. להפתעתם, הם גילו שהרכב מוצע למכירה דרך זכיין, שמתחייב לתקינות השלדה. השופטים, בשתי הערכאות שבהן נידון התיק בין המבוטחים לכלל, נותרו חלוקים באשר לאחריות הביטוח על רשלנות השמאי.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש