התרגיל החדש של חברות הביטוח למבוטחים

ביטוח ישיר התחילה, מנורה והפניקס הצטרפו: דורשות ממבוטחים לאפשר להן לרכוש את החלפים לרכבם גם אם לא יתוקן במוסך הסדר, ומפחיתות מהתשלום למי שמתנגד. החברות: מחובתנו להוזיל את עלות התיקון. הממונה על הביטוח: שותק.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש