השופטת הודתה שפסק דינה לא צודק אך נכון משפטית. העליון: הוא גם לא נכון משפטית

חברת ביטוח ערערה לבית המשפט המחוזי במקרה שבו לא הוצגה קבלה על תיקון של רכב לאחר תאונה, ובו קבעה השופטת כי לא מגיע למבוטחת דבר. בבית המשפט העליון, הרכב של שלושה שופטים הפך את פסק הדין. לו היו מתייחסים לחוק חוזה הביטוח, שלוש ערכאות היו נחסכות.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש