הרשות הודיעה על כוונה להטיל על איילון ביטוח קנס בסך 2 מיליון ש”ח בגין הכשלים בפרשת האובדנים בתביעות רכב

רשות שוק ההון הודיעה לאיילון ביטוח כי בכוונתה להטיל עיצום כספי על החברה בסך כולל של 2 מיליון ₪, בעקבות ממצאי הביקורות שנערכו בחברה בנושא אובדנים (טוטאל לוס) בתביעות רכב.
על פי הדיווח של איילון, החברה רשאית להביא בפני נציגי הממונה טענותיה בעניין, לרבות בדבר התקיימותן של אמות מידה ושיקולים להפחתת העיצום הכספי.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש