הרפורמה החדשה בשוק הרכב: הסדרת עבודת החברות מול השמאים והמוסכים

על פי הטיוטה שפרסמה דורית סלינגר, יבוטלו הרשימות המצומצמות של השמאים ויוקם מאגר פתוח לכל שמאי שיעמוד בקריטריונים. יורחב מספר המוסכים שיעבדו מול חברות הביטוח. הפרמיה בביטוח המקיף אמורה לרדת.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש