הראל בתחתית מדד השירות של חברות הביטוח

לפי נתוני המדד שמפרסמת רשות שוק ההון לסיכום 2020, הראל מדורגת במקום הנמוך ביותר והרשות מייחסת ירידה זו למשבר הקורונה שהביא עימו מעבר אל מתן שירות מרחוק וגיוס נציגי שירות. אלטשולר שחם והפניקס פנסיה וגמל מובילות בענף פנסיה, ילין לפידות -ב ענף קופות גמל והפניקס ומנורה בענף ביטוח חיים משולב חיסכון.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש