הקלות הבלתי נסבלת של “שיטת מצליח”

התאונה הייתה באשמת המבוטח, אין שאלה בכלל. אבל מכאן ואילך זו רק אשמת חברת הביטוח שניסתה להתנער מהתשלום ללקוח שלה ועוד האשימה אותו בניסיון תרמית. שמאי מטעם המבטחת נחקר בבית המשפט, אך השופט העדיף את חוות דעתו של השמאי מטעם הנתבע.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש