הצעת חוק: הצינון לרגולטורים פיננסיים יוארך ל-3 עד 5 שנים מפרישתם

בנק ישראל ומשרד האוצר צפויים להתנגד להצעת החוק, שתועלה לוועדת השרים לענייני חקיקה. עוד לפני הארכת תקופת הצינון התקשו שרים לאייש משרות בכירות בשירות הציבורי. הצעת החוק תחול על מנהל רשות התחרות, יו”ר הרשות לניירות ערך, מנהל רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, המפקח על הבנקים בבנק ישראל והמפקח על נותני שירותים פיננסים.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש