הצטרפות לאיגוד

שמאי יקר,

במידה והנך רוצה להצטרף לאיגוד ולהיות שותף לעשייה הברוכה לטובת חיזוק מעמדנו המקצועי ולטובת הצרכנים אשר זקוקים לשירותינו, עליך להיות תושב קבע בישראל אשר עוסק במקצוע שמאות הביטוח כמקצוע עיקרי ומתפרנס מכך.

כמו כן, עליך להיות בעל תעודת בגרות או תעודת השכלה מקבילה, בעל השכלה פורמלית בתחום השמאות בו הנך מעוניין לעסוק (במידה והתחום מחייב זאת על פי חוק), לאחר התמחות מתאימה של שנתיים לפחות תחת מאמן מורשה לכך – חבר האיגוד לפחות 5 שנים,בהתאם לתקנון האיגוד ובמידת הצורך, עליך לעמוד בהצלחה בדרישות הענף ובכלל זה בבחינות בכתב וע”פ, ראיון או כל תנאי אחר עליו יחליט ועד הענף הרלוונטי לך.