הפרה שיטתית של הוראות רשות שוק ההון בנוגע למעמד שומת שמאי החוץ

בימים אלה מתמודדים שמאי הרכב עם מדיניות חדשה מצד מבטחות רבות הקובעות כי מחיר החלפים אותו תשלם המבטחת למבוטח יקבע בהתאם למחיר בו נמכר החלק על ידי ספק חלפים עמו יש למבטחת הסדר. במקרים אחרים התקבלה הודעה כי על אספקת חלקי החילוף למוסך תעשה על ידי הספק עמו התקשרה המבטחת.

לכאורה סותרת הוראה זו חוזרים שהוצאו על ידי משרד התחבורה וקובעים כי על השמאי להעריך את שווי החלקים ללא הנחות וכי אסור לשמאי להשפיע על בעל רכב או מוסך לרכוש חלקי חילוף ממקור מסויים.

לשמאים מטבע הדברים, אין אינטרס כלשהו במחיר החלק. אולם הותרת המצב בו קיימות הוראות סותרות, עלולות להעמיד את השמאים במצב בו יועלו כנגדם טענות על ידי אחד הצדדים (המבטחת או המבוטח).

בנסיבות אלה, פנינו עוד לפני כחצי שנה אל משרד התחבורה בדרישה כי יוציא נוהל המבהיר את הדרך בה עליה על השמאים לפעול. לצערנו משרד התחבורה התעכב במתן ההנחיה ולפיכך פנינו שוב ושוב אל המשרד כאשר פנייתנו האחרונה נעשתה אל הלשכה המשפטית במשרד התחבורה אשר הודיעה אתמול כי בימים הקרובים תוצא הנחיה מקצועית אשר תאפשר לשמאי הרכב להמשיך ולעבוד ללא חשש לביצוע עבירות על נהלי משרד התחבורה.

סוגיה נוספת המתעוררת במקרים אלה הינה העובדה כי במקרים בהם מבוצעת השומה על ידי “שמאי חוץ” הרי שאי תשלום הסכום האובייקטיבי שנקבע על ידי שמאי זה, הינו פעולה הנוגדת את הוראות רשות שוק ההון הקובעות כי אין למבטחת סמכות לבצע קיזוז באופן עצמאי וכי בכל מקרה של מחלוקת חובה עליה להגיש שומה נגדית ולהעבירה להכרעה בידי שמאי מכריע. תלונה בעניין זה הועברה לרשות שוק ההון.

מצורפות התכתבותנו עם משרד התחבורה וכן דוגמאות להודעות של חברות ביטוח ופנייתנו מאתמול לרשות שוק ההון.

לפניית האיגוד למשרד התחבורה – יולי 2022, הקישו כאן.

לתשובת משרד התחבורה הקישו כאן.

לפנייה נוספת ללשכה המשפטית במשרד התחבורה ותשובתם הקישו כאן.

הודעה מחברת שלמה לסוכנים ולמבוטחים.

הודעה מחברת שומרה לסוכנים ולמבוטחים.

לפניית האיגוד לרשות שוק ההון – 24.1.23, הקישו כאן.


קרן גדיש
Author: קרן גדיש