הסדרה לענף שמאות הרכב: משרד התחבורה מפרסם תקנות חדשות

הכללים מסדירים את חוק רישוי הרכב שנכנס לתוקף ב-2016, ובו מפורטים חובותיהם וזכויותיהם של שמאי הרכב. הנוסח החדש מסדיר בייחוד את תחומי ניגוד העניינים של שמאים בכל התחומים שהיו “פרוצים” או שניסוחם היה מעורפל.

לקריאת הכתבה המלאה, הקש כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש