הנפקת כרטיסי חבר לחברי האיגוד

חברים אשר שילמו השנה דמי חבר לשנת 2023, מתבקשים לשלוח למשרדי האיגוד באמצעות המייל תמונה לצורך הנפקת כרטיס חבר.

להלן דוגמא לתעודת החבר:

ש לשלוח את התמונה עד לתאריך 17.8.23

לשליחה למשרדי האיגוד באמצעות המייל הקש כאן.

מי שעדיין לא שילם דמי חבר לשנת 2023, מתבקש להסדיר את התשלום.

לשם כך, יש למלא את הטופס המצ”ב ולהעבירו במייל חוזר או לפקס: 03-5615515

ניתן גם לשלם טלפונית במשרדי האיגוד: 03-5615516, 03-5615576

קרן גדיש
Author: קרן גדיש