הנחיית משרד התחבורה לשמאי הרכב – סעיף 158 לחוק

לאחר מספר רב של פניות למשרד התחבורה ולרשות שוק ההון (עליהן עדכנו אתכם בעבר) התקבלה היום ההנחיה המצורפת.

אנו קורים לכל שמאי הרכב לעבוד בהתאם להוראות משרד התחבורה בלבד.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש