הממונה על הביטוח נגד התרגיל החדש של חברות הביטוח

עד לאישור הרגולציה החדשה אוסר הממונה על החברות לקזז מהפיצוי לנהגים גם אם לא נענו לדרישת החברות לרכוש רק דרכן חלפים לתיקונים. משרד התחבורה: “התנהלות חברות הביטוח עלולה לפגוע בתחרות – ובצרכנים”.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש