ראשי » המוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות

המוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות

המוסד ליישוב סכסוכים בענף החקלאות הוקם בשנת 2011 ע”י ועד ענף חקלאות באיגוד שמאי הביטוח בישראל והוא פועל בחסות ובמסגרת האיגוד. איגוד שמאי ביטוח בישראל הינו גוף השמאות היציג הגדול ביותר בישראל, מבחינת מספר השמאים המאוגדים בו הפעילים בענפי שמאות רבים ברחבי הארץ. חברי האיגוד הם שמאים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים אשר בחלקם עוסקים ביותר מענף אחד. האיגוד מפעיל ועדי ענפים וגם וועדות מקצועיות ייחודיות המטפלות במחלוקות שבין שמאים לבין: חברי איגוד המוסכים, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, עורכי דין, מבוטחים וכן על פי בקשות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ לבוררות, גישור והגשת “חוות דעת מומחה”. מטרת המוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות, לספק מסגרת חלופית לבירור מחלוקות בכל תחום ונושא בענפי החקלאות השונים וזאת באמצעות בעלי מקצוע בעלי ידע, מיומנות ומומחיות בענפי החקלאות. המוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות עוסק ביישוב סכסוכים בדרך של בוררות, גישור או שמאות מכרעת, בכל נושא בתחום החקלאות שעל פי דין ניתן לדון בו במסגרת כזו ובהתאם לתקנות ולכללים אשר אושרו ע”י הועד המרכזי של איגוד שמאי הביטוח. חברי המוסד ליישוב סכסוכים בחקלאות הם שמאים חברי ענף החקלאות באיגוד, אשר להם לפחות חמש שנות ניסיון כשמאים חקלאיים ואשר עיסוקם העיקרי בשלוש השנים האחרונות הוא בשמאות חקלאית. כל השמאים חברי המוסד עוברים הכשרה מתאימה בענין יישוב סכסוכים כפי שתקבע הנהלת המוסד מעת לעת. בנוסף לשמאים, חברים במוסד לישוב סכסוכים בחקלאות, מומחים בעלי מוניטין מתחומי המשפטים, הכלכלה, התכנון וכיו”ב אשר עיסוקם ותחום מומחיותם העיקרי הוא בחקלאות.

 

הליך העבודה

חברי המוסד

תקנון המוסד

טופס פנייה למוסד

דרכי התקשרות