המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים מהמבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה

מבוטח שרכבו ניזוק בתאונה תבע בגין תשלום חלקי של תגמולי הביטוח ובית משפט דחה את טענות ביטוח ישיר לפיהן פעלה בהתאם לחוק והקטינה את עלות הנזק, בית המשפט קבע כי הצרכן לא יכול ולא צריך לנהל מו”מ עם המוסף או ספק החלפים, בעיקר כשהנתבעת לא הוכיחה שמנגנון זה נמצא בפוליסה.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש