המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים למבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה

התקבלה תביעה נגד ביטוח ישיר – המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים למבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה.

מבוטח שרכבו ניזוק בתאונה תבע בגין תשלום חלקי של תגמולי הביטוח ובית משפט דחה את טענות ביטוח ישיר כי פעלה בהתאם לחוק והקטינה את עלות הנזק, בית המשפט קבע כי הצרכן לא יכול ולא צריך לנהל מו”מ עם המוסף או ספק החלפים, בעיקר כשהנתבעת לא הוכיחה שמנגנון זה נמצא בפוליסה.

ביטוח ישיר מתכוונת להגיש ערעור.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש