היבטים משפטיים בעריכת חוות דעת שמאית

לפניכם המצגת של עו”ד שלמה תוסייה – הכהן: היבטים משפטיים בעריכת חוות דעת שמאית

המצגת הועברה בכנס שקיימנו ב 22.6 בנושא רשלנות מקצועית בעבודה השמאית. 

קרן גדיש
Author: קרן גדיש