“הטרוריסטים ימשיכו להצית, אותי מעניינת המדינה. היא הפקירה את החקלאים”

האם המדינה צריכה להכיר בטרור החקלאי כמחייב פיצוי? האם ראוי שהמדינה תשלח שמאים מטעמה לאומדן נזקים חקלאיים? מזמינים אתכם להציץ בריאיון בנושא זה עם שמאי החקלאות עמרי עתריה.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש