ראשי » הודעות » הזמנה לכנס השנתי של האיגוד – 29.6.21

הזמנה לכנס השנתי של האיגוד – 29.6.21

על מנת שנוכל לתכנן את לוח הזמנים ולנהל דיון ענייני, חברים אשר מעוניינים לקבל רשות דיבור או להציג שאלות ב”שולחן העגול” בנושא הרגולציה בענף הרכב, מתבקשים להודיע על כך מראש באמצעות המייל: igud@shamaeim.org.il

להורדת טופס תשלום באמצעות כרטיס אשראי הקש כאן.

להרשמה באמצעות המייל הקש כאן (יש לצרף למייל את טופס התשלום המלא)

להרשמה טלפונית: 03-5615516

לשליחת טופס התשלום בפקס: 03-5615515