הזמנה לחברי ענף הרכב לקחת חלק פעיל בפעילויות האיגוד השונות

ועד ענף רכב מבקש מחברי ענף הרכב לקחת חלק פעיל בפעילויות השונות של האיגוד, לתרום מניסיונם האישי לקידום וביסוס מעמד השמאי כשמאי עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי.

מצ”ב פניית ועד ענף רכב לחברי הענף בנושא וכן טופס למילוי פרטים אישיים לשמאים המעוניינים לקחת חלק בוועדות האיגוד.

יש למלא ולהשיב לאיגוד את טופס פרטי השמאי בהקדם האפשרי לצורך עדכון הרשימות.

לפתיחת הזמנה לוועדות האיגוד, הקש כאן.

לפתיחת טופס פרטי שמאי, הקש כאן.

לשליחת הטופס למזכירות האיגוד באמצעות המייל, הקש כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש