ראשי » כללי » הודעת משרד התחבורה לרשות שוק ההון – שימוש בקוד דגם לצורך קביעת שווי רכב