הודעה בדבר אישורי עבודה לעובדים חיוניים

לאור המסרים הסותרים בשיח הנרחב בסוגיית אישורי עובד חיוני ולאור הנחיות משרד התחבורה, המטה לביטחון לאומי ורשות החירום הלאומית, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, עו”ד שלמה תוסייה – כהן, אנו מבקשים לחדד כי בשלב זה, אין צורך באישורי מעבר עד שלא תצא הנחייה אחרת מהמל”ל – המטה לביטחון לאומי.

להנחיית משרד התחבורה בנושא, הקישו כאן.

להנחיית רישות החירום הלאומית, הקישו כאן.

להנחית המל”ל, הקישו כאן.

בברכת בריאות שלמה לכולם,
הנהלת איגוד השמאים.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש