הבהרה בנוגע ליציאה לעבודה בתקופת הסגר ואישורי מעבר לשמאי הרכב

על פי ההבהרה של עו”ד שלמה תוסייה – כהן, היועץ המשפטי של האיגוד – בהתבסס על התקנות הנוכחיות, השמאים חברי האיגוד אינם מוגדרים “עסק חיוני” אשר ניתן להמשיך ולהפעילו.

יחד עם זאת בתקנות ישנם מספר חריגים הנוגעים לביצוע פעולות ומתן שירותים ההכרחיים לצורך הפעלתו של עסק חיוני.

חשוב לזכור כי אסור להפוך את החריג לעיקר כך, למשל אף שלעסק ישנם לקוחות שהם מפעל חיוני הרי שייתכן כי השירות שהוא נותן להם אינו בגדר “שירותים הכרחיים לצורך הפעלתו של עסק חיוני”. נדמה לי כי חלק משירותי השמאות בענפים השונים אינם בגדר שירות הכרחי שכזה.

לדוג’: מתן חוו”ד על שווי מטע תפוחים לצרכי הליך משפטי הנוגע להפקעת הקרקע אינה בגדר שירות הכרחי לצורך הפעילות החקלאית.

גם חוו”ד ראשונה או נגדית על נזק שנגרם לרכב (לאחר שהרכב כבר תוקן) אינה בגדר פעילות ההכרחית לשם הפעלתו של מוסך.

מנגד חוות דעת על נזק שנגרם לרכב אשר ניתנת טרם התיקון ובלעדיה לא ניתן להתחיל ולתקן את הרכב הינה בהחלט פעולה הכרחית לשם הפעלתו של מוסך.

כך או אחרת חשוב להבהיר כי על פי הנחיות משרד התעסוקה אין צורך באישור מעבר, עם זאת על מנת להקל על שמאי הרכב חברי איגוד הנדרשים לצאת למוסכים, מצ”ב אישור מעבר.

יש למלא את האישור, לחתום עליו ולהעבירו למזכירות האיגוד או לנציג ועד ענף רכב בתיאום עימו לחתימה.

להורדת אישור מעבר הקישו כאן.

לשליחת האישור למזכירות האיגוד הקישו כאן.

נבקש מכל אחד ואחת מכם לגלות אחריות להקפיד לעטות מסיכות, לקיים את הוראות התקנות ולהפעיל שיקול דעת בנוגע לנחיצותה של כל משימה אליה אתם יוצאים.

למידע נוסף באתר משרד האוצר הקישו כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש