ראשי » הודעות » הבהרה בנוגע ליציאה יציאה לעבודה בתקופת הסגר

הבהרה בנוגע ליציאה יציאה לעבודה בתקופת הסגר

על פי תקנות הנוכחיות השמאים חברי האיגוד אינם מוגדרים “עסק חיוני” אשר ניתן להמשיך ולהפעילו.

יחד עם זאת בתקנות ישנם מספר חריגים הנוגעים לביצוע פעולות ומתן שירותים ההכרחיים לצורך הפעלתו של עסק חיוני.

חשוב לזכור כי אסור להפוך את החריג לעיקר כך, למשל אף שלעסק ישנם לקוחות שהם מפעל חיוני הרי שייתכן כי השירות שהוא נותן להם אינו בגדר “שירותים הכרחיים לצורך הפעלתו של עסק חיוני”. נדמה לי כי חלק משירותי השמאות בענפים השונים אינם בגדר שירות הכרחי שכזה.

לדוג’: מתן חוו”ד על שווי מטע תפוחים לצרכי הליך משפטי הנוגע להפקעת הקרקע אינה בגדר שירות הכרחי לצורך הפעילות החקלאית.

גם חוו”ד ראשונה או נגדית על נזק שנגרם לרכב (לאחר שהרכב כבר תוקן) אינה בגדר פעילות ההכרחית לשם הפעלתו של מוסך.

מנגד חוות דעת על נזק שנגרם לרכב אשר ניתנת טרם התיקון ובלעדיה לא ניתן להתחיל ולתקן את הרכב הינה בהחלט פעולה הכרחית לשם הפעלתו של מוסך.

כך או אחרת חשוב להבהיר כי על פי הנחיות משרד התעסוקה (לינק מצורף) אין צורך באישור מעבר לעובד חיוני ולפיכך אין האיגוד מנפיק אישורים כאלה.

נבקש מכל אחד ואחת מכם לגלות אחריות להקפיד לעטות מסיכות, לקיים את הוראות התקנות ולהפעיל שיקול דעת בנוגע לנחיצותה של כל משימה אליה אתם יוצאים.

למידע נוסף באתר משרד העבודה הקישו כאן.

בברכת בריאות שלמה לכולם,
עו”ד שלמה – תוסייה כהן, יועץ משפטי.