סיור ענף החקלאות במפעל ביו בי בשדה אליהו - אוגוסט 2022

השתלמות ענף הרכב בשריזלי: "טכנולוגיה מתקדמת בעולם הצבע לרכב" - יוני 2023

השתלמות ענף רכב ים המלח, ינואר 2022

בחירות למוסדות הנשיאות, אוקטובר 2021

כנס ענף חקלאות, אוקטובר 2​021

כנס איגודי, יוני 2021

השתלמות ענף רכוש, דיפון אלסטי, פברואר 2020

השתלמות ענף רכוש דיפון אלסטי, פברואר 2020