האוצר: רואים בחומרה רבה דרישתה של חברה מנהלת מסוכניה לפעול שלא בהתאם להוראות החוק

הצעת התגמול לסוכנים שיחתימו עמיתים על מסמך סירוב להעברת מידע לאוצר ממשיך לעורר גלים . אגף שוק ההון במשרד האוצר ינקוט בכל הצעדים הנדרשים נגד חברות וסוכנים שיימצא כי עברו על החוק ופגעו בחוסכים.

לקריאת הכתבה המלאה, הקש כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש