דרכי התקשרות

דרכי התקשרות

באמצעות דואר אלקטרוני: haklaut5@gmail.com

באמצעות מזכירות איגוד השמאים: 

רחוב גרשון ש”ץ 18 , קומה ג’,

ת.ד. 57177 , תל אביב 61571

טלפון: 03-5615516 , פקס: 03-5615515

דואר אלקטרוני כתובת ראשית: igud@shamaeim.co.il

דואר אלקטרוני מזכירות: mazkirut@shamaeim.co.il