במקרה של הצפה תוכלו לתבוע את המדינה, רק שלפני כן תצא לכם הנשמה

הבית או בית העסק הוצף? עדיף שיהיה לכם בתוקף ביטוח מבנה ותכולה, אחרת תיאלצו להסתפק בהגשת תביעה ברשלנות נגד הרשות המקומית אשר תימשך שנים רבות.  
קרן גדיש
Author: קרן גדיש