בכוונת הרשות להטיל עיצום כספי על איילון בשל פרשת האובדנים ברכב

הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל, הודיעה לאיילון על כוונת הרשות להטיל עיצום כספי על החברה בסך שני מיליון שקל, בשל הליקויים לכאורה באופן בו פעלה איילון ביטוח בתחום השרידים והאובדנים ברכב.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש